Чем женский мозг отличается от мужского (Страна Калининград)
26.04.16

Чем женский мозг отличается от мужского (Страна Калининград)

http://strana39.ru/news/obuchenie/87381/chem-zhenskiy-mozg-otlichaetsya-ot-muzhskogo.html